Balslev Foto

Fotograf / Mogens Balslev

Har du brug for en dygtig fotograf i Danmark? Jeg er en erfaren og anerkendt fotograf, som sætter en ære i gøre mine kunder glade. Jeg skyder enkle og stilrene billeder.

Og uanset om jeg tager billeder, der skal fange en følelse på et portræt eller fortælle en historie fra en mindeværdig dag, så er min styrke, at jeg laver levende, intense billeder og ser ”lyset” fra de rigtige vinkler.

For en del år siden tog jeg en uddannelse som fotograf og nyder hver dag, at jeg kan leve af det, jeg elsker at lave. Jeg har den tekniske viden i orden, og det betyder, at jeg laver billeder af høj kvalitet.

Jeg fotograferer både portrætter, bryllupper, reportage og ikke mindst erhvervsfotos.
Men jeg har også erfaring med at lave lækre kommercielle billeder af produkter og butikker/virksomheder og er tilknyttet en af Danmarks største virksomheder som madfotograf.

Hos Google er jeg desuden virksomhedsfotograf og er fornyligt blevet udnævnt til ”top-performer”.
Udover at være fotograf er jeg også tilknyttet Canon.

Jeg er professionel og leverer et professionelt produkt til den helt rigtige pris.

Ring, og lad os tage en snak om dine ønsker. Jeg glæder mig til at høre fra dig.

Tlf. 86 67 12 13 / 24 46 04 35
ActionAltAdjustAlertAlert2AngleBracketDownAngleBracketLeftAngleBracketLeftSlimAngleBracketRightAngleBracketRightSlimAngleBracketUpBrowserCalendarCameraPhotoCameraPhoto2CameraVideo2CartCart2CartAddCartAdd2CheckmarkCommentComment2CreditCardCropDesktopDownloadDownload2EditEdit2EmailEmail2FlagFlag2FolderFolder2FolderOpenGalleryGallery2GearHeartHeartOutlinedHelpHelpEncircledHideHistoryHistory2HomeHome2ImageImage2InfoInfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMenu2MinusMinusSlimMobileMoreHorizMoreVertPagePage2PausePlayPlusPlusSlimPrinterSearchSearch2ShareStarStarOutlinedSyncTabletTagTrashTrash2UploadUpload2UserUsersVideoCameraViewWrenchXCrossActionAltAddAdjustAlertAlert2ArrowBackArrowNextBrowserCameraPhotoCameraPhoto2CartCart2CartAddCheckCloseCommentComment2CropDesktopDownloadDropboxFacebookFlickrFolderFolder2GalleryGallery2GoogleDriveGooglePhotosHelpEncircledHelpEncircled2HistoryHistory2HomeHome2InfoEncircledInfoEncircled2LaptopLayoutLinkLockLock2MenuMobileMoreHorizMoreVertNavigateBackNavigateNextPaintPausePeoplePeople2PersonPerson2PhoneSavePlayPrinterRemoveSearchSettingsSettings2ShareSharePrivateSmugMugStarStar2TabletTrashTrash2TwitterUploadUpload2Wrench Page 1Page 1 CopyCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapeCombined ShapetemplatestemplatesEZprints-98404-landscapeEZprints-98404-portraittemplatestemplatesEZprints-98406-landscapeEZprints-98406-portraitEZprints-98407-landscapeEZprints-98407-portraittemplatestemplatestemplatestemplatesEZprints-98416-landscapeEZprints-98416-portraitEZprints-98417-landscapeEZprints-98417-portraitEZprints-98418-landscapeEZprints-98418-portraitEZprints-98419-landscapeEZprints-98419-portraitshared-style-defs